Trung tâm hợp tác nhân lực quốc tế EMICO được cấp phép hoạt động theo giấy phép số 395/BLĐTBXH của Bộ Lao Động ​Thương Binh Xã Hội.

"<yoastmark